Contact US

You want to contact us? It's easy! Fill out the form below and we will contact you.

Our Office

ul. Daszyńskiego 239/4a
44-100 Gliwice

al. NMP 38a/26
42-200 Częstochowa

Call Us

tel : +48 32 230 73 09

fax: +48 32 337 34 72

helpline: +48 504 089 373

grupa amp media sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 239/4a , 44-100 Gliwice POLAND
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS 0000238276
NIP 6312466125 REGON 240135671 Kapitał zakładowy 170 000,00 zł