Prowadząc własny biznes każdy przedsiębiorca niemal codziennie podejmuje szereg ważnych decyzji. Każda z nich ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój jego firmy. Wybór produktów do sprzedaży, rodzaj komunikacji z klientem, wybór strategii marketingowej, kreowanie kultury organizacji i wiele innych.

W najbliższym czasie rynek e-commerce będzie się rozwijał w szybkim tempie. Pojawią się nowi gracze, produkty, kapitał, innowacje. Będzie to wymagało większego zaangażowania i czujności ze strony przedsiębiorców działających w wirtualnym świecie. Większa konkurencja wymusi podejmowanie dodatkowych działań, które usprawnią funkcjonowanie firmy na niemal wszystkich płaszczyznach. Już nie tylko cena. W e-commerce trzeba zacząć stawiać na jakość. Pod każdym względem. Obsługa klienta, obsługa zamówień, elastyczność dostaw, prezentacja produktu, obecność w kilku kanałach sprzedażowych, kontakt z klientem, wchodzenie w interakcje z odbiorcami. Te i wiele innych aspektów będzie odgrywało ważną rolę w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa.

W tym artykule chcemy się skupić na jednym, bardzo ważnym zadaniu każdego właściciela firmy. Jest nim ustalenie ceny produktu lub usługi. Wybór odpowiedniej strategii cenowej nie może być przypadkowy. I nie może być jednorazowy. Polityka cenowa może się zmieniać wraz z otaczającymi firmę warunkami rynkowymi. Niezbędna jest wnikliwa obserwacja i analiza rynku, konkurencji, produktów. Pozwoli to na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących ceny produktu.

Strategia cenowa to jeden z najważniejszych elementów podjętej przez firmę taktyki funkcjonowania na rynku. To nic innego jak określenie wartości oferowanych przez dane przedsiębiorstwo produktów lub usług. Wyrażona w walucie umożliwia osiągnięcie odpowiedniego poziomu zysku. Jest on niezbędny do prawidłowego działania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważny jest wybór właściwej polityki cenowej.

Należy pamiętać, że odpowiednio ustalona cena w wielu przypadkach wpływa na pozycjonowanie produktu. Kształtuje również pozycję firmy na tle konkurencji i determinuje jej wysokość udziału w rynku.

Co należy brać pod uwagę w procesie ustalania cen? Jest kilka najważniejszych czynników, które odgrywają kluczową rolę w ich kształtowaniu:

  1. Sytuacja finansowa firmy.
  2. Wszystkie poniesione koszty.
  3. Elastyczność popytu.
  4. Sytuację rynkową.
  5. Działania i oferta konkurencji.
  6. Opinie klientów.
  7. Pozycja wizerunkowa firmy.

Istnieje kilka charakterystycznych strategii cenowych. Wybór właściwej nie jest prosty i wymaga dokładnego przeanalizowania wielu czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 STRATEGIA ZBIERANIA ŚMIETANKI

Polega ona na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie czasu. Strategię taką najbezpieczniej jest stosować w przypadku wprowadzania na rynek nowych lub innowacyjnych produktów. Sprawdzić się może również w przypadku towaru pożądanego lecz dostępnego w ograniczonej ilości. Wysoka cena buduje wrażenie, że towar jest ekskluzywny i umożliwia pozyskanie klientów z wysoką skłonnością do płacenia. Jest to jednak strategia krótkoterminowa. Skupia się ona na wywołaniu chwilowego efektu. Zawsze przychodzi moment, w którym towar staje się bardziej dostępny bądź pojawiają się jego tańsze zamienniki.

STRATEGIA PENETRACJI RYNKU

To strategia polegająca na ustaleniu bardzo niskiej ceny produktu. Celem jej zastosowania jest wygenerowanie wysokiej sprzedaży oraz zdobycie dużego udziału w rynku. Jej powodzenie warunkuje jednak istnienie wysokiego współczynnika elastyczności popytu. Zastosowanie strategii penetracji ułatwia wprowadzanie nowych produktów na rynek, umożliwia zatrzymanie dotychczasowych klientów i daje przewagę nad konkurencją. Niebezpieczeństwem jest jednak możliwość wywołania wojny cenowej. Sytuacji, w której wszyscy handlujący danym produktem zaczną obniżać cenę do absurdalnego poziomu. Duży gracz być może to przetrwa, jednak zostaną wyeliminowani mniejsi.

STRATEGIA PREWENCYJNEGO KSZTAŁTOWANIA CEN

Strategia ta polega na stosowaniu niskich cen produktów w celu uniemożliwienia wejście na rynek potencjalnym konkurentom. Handlowanie danym towarem staje się dla nich nieatrakcyjne, nieopłacalne. Kształtowanie cen w taki sposób pozwala zwiększyć firmie jej udział w rynku, a także ugruntowuje jej pozycję wśród konkurencji.

STRATEGIA CEN ELIMINUJĄCYCH KONKURENTÓW

W przypadku tej strategii mamy do czynienia z ustalaniem niskiej ceny produktu w celu wyeliminowania konkurencji. Często jej poziom tak niski, że przynosi straty finansowe przedsiębiorstwu, które taką właśnie cenę ustaliło. Na takie praktyki mogą sobie pozwolić jedynie firmy o ustabilizowanej i mocnej pozycji finansowej. Kiedy konkurenci zostaną wyeliminowani cena powraca do poziomu, który wygeneruje zysk i zapewni rekompensatę poniesionych strat.

STRATEGIA CHARM PRICING

Polega ona na zastosowaniu niepełnych, uciętych cen. Idealnym przykładem są tak popularne końcówki 9 lub 99. Aż trudno w to uwierzyć, jednak mogą one zwiększyć obrót nawet o 30%. Jeśli chodzi o e-commerce, to ostatnie badania dowodzą, że lepiej konwertują ceny z końcówką 7 (0,97).

Wybór strategii cenowej, to nie jednorazowa decyzja. Analiza konkurencji, preferencji i oczekiwań potencjalnych klientów, sytuacji finansowe, kształtowanie się popytu i podaży. Wszystkie działania powinny mieć charakter ciągły. Musimy pamiętać, że rynek e-commerce zmienia się dynamicznie. Świadomy przedsiębiorca powinien posiadać umiejętności, wiedzę i zasoby umożliwiające mu dostosowywanie się do tych zmian.

 

Skontaktuj się z nami:
Telefonicznie: 505 014 824
Mailowo: office@grupaampmedia.com