Świat nieustannie się zmienia. W niesamowitym tempie następuje rozwój nowych technologii, które mają ogromny wpływ na sposób i jakość naszego życia. Najważniejszą rolę odegrał niemal powszechny dostęp do internetu. W dzisiejszych czasach sieć internetowa zaczęła z powodzeniem realizować role informacyjne, kulturowe, społeczne i handlowe. Korzystanie z jej pośrednictwa dla większości ludzi jest sporym udogodnieniem i daje możliwość oszczędzania czasu.

Największą popularnością ciszą się sklepy internetowe. Zakupy dokonywane online sukcesywnie zastępują wizyty klientów w tradycyjnych sklepach. Musimy jednak pamiętać o tym, że zachęcenie kupujących do skorzystania z naszej oferty w wirtualnym świecie jest trudne i wymaga często wyrafinowanej komunikacji. Aby temu sprostać niezbędna jest poznanie oraz interpretacja zachowań, motywacji i przede wszystkim potrzeb potencjalnych klientów. Niezwykle pomocnym rozwiązaniem będzie z pewnością zapoznanie się oraz analiza procesu decyzyjnego.

Etapy procesu decyzyjnego.

Proces decyzyjny składa się z kilku etapów. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów przedsiębiorca musi przygotować ofertę, która uwzględnia analizę każdego z nich. Musi być gotowy, by pojawić się w świadomości klienta od samego początku jego drogi ku finalizacji zakupu. Niezbędna będzie również jego świadomość dotycząca zmieniających się warunków ekonomicznych, społecznych, kulturowych, które mogą determinować zachowania konsumentów.

Pierwszym etapem procesu decyzyjnego jest zdefiniowanie potrzeby. Wzbudzenie w kliencie poczucia braku, które staje się motywacją do podjęcia działania w celu zaspokojenia niedosytu. W dzisiejszych czasach o wiele trudniej przekonać potencjalnego klienta, że oferowany przez daną firmę produkt lub usługa są mu potrzebne. Nasilająca się konkurencja, wysoki poziom wyedukowania społeczeństwa sprawia, że przekaz budowany przez markę musi być niezwykle atrakcyjny, podparty wartościami, subtelny, wręcz empatyczny. Taki, który pozwoli klientowi utożsamić się z proponowanym produktem.

Poszukiwanie informacji na temat produkty, to kolejny etap procesu decyzyjnego. Tutaj przedsiębiorca musi zadbać o to, by zaspokoić wiedzę potencjalnego nabywcy. Informacje muszą być widoczne, dostępne za pośrednictwem różnych kanałów, muszą być zrozumiałe i rozwiewać wszystkie wątpliwości związane z samym zakupem i użytkowaniem. Oprócz tego powinny być przedstawione w atrakcyjny, przykuwający uwagę sposób. I najważniejsze. Informacje muszą być prawdziwe.

Trzecim, bardzo ważnym z punku widzenia przedsiębiorcy, etapem jest ocena dostępnych wariantów. W tym momencie klient zaczyna analizować wszystkie zgromadzone oferty. Dokonuje także analizy warunków ekonomicznych i społecznych, w których się znajduje i ocenia elastyczność proponowanych ofert (np. szybkość dostawy, zwroty, reklamacje). Na tym etapie firma musi zadbać, by informacje były widoczne, czytelne i spójne.

Zakup to czwarty etap procesu decyzyjnego. Również tutaj należy zachować ogromną czujność. Forma, miejsca i jakość samej sprzedaży będzie miała wpływ na ogólne wrażenie dotyczące naszego produktu lub usługi. Przebieg samego procesu będzie jednym z ważniejszych czynników, które w przyszłości mogą skłonić klienta do powrotu.

Ostatnim etapem jest wrażenie pozakupowe. Tutaj gromadzi się wszystko, co najważniejsze dla klienta ze wszystkich poprzednich etapów. Czy potrzeba została trafnie zdefiniowana? Czy dostarczone informacje były czytelne, przydatne i prawdziwe? Czy produkt lub usługa są zgodne z opisem? Czy proces zakupowy przebiegła sprawnie? Odpowiedzi na te pytania zbudują wizerunek firmy i marki w świadomości klienta. Jeśli będzie on pozytywny, to stoimy na dobrej drodze ku zdobyciu zaufania i lojalności nabywców.

Znajomość kolejnych etapów procesu decyzyjnego i jego właściwa analiza są bardzo ważne. Dzięki tej wiedzy i umiejętnościom jesteśmy w stanie reagować w odpowiedni sposób na zmiany, które wpływają na funkcjonowanie rynku. A nie oszukujmy się. Sytuacja z ostatnich miesięcy jest bezprecedensowa i dla wielu przedsiębiorców okazała się niezwykle trudna. Aby sprostać wymaganiom zaistniałej sytuacji potrzebna jest niezwykła czujność w kwestii sposobu prezentowania oferty i jej komunikacji.

Skontaktuj się z nami:
Telefonicznie: 504 089 373
Mailowo: office@grupaampmedia.com